Wie is Initialis

Initialis is een managementvereniging voor ondernemende mensen. De leden ontmoeten elkaar regelmatig om contacten te leggen en onderhouden, zowel vriendschappelijk als zakelijk. We stimuleren gedachtewisseling en discussie tussen de leden. We delen en vergaren kennis en verkrijgen nieuwe inzichten die direct of indirect invloed hebben op ons werk en onze business.

Initialis is een actieve vereniging. Leden worden gestimuleerd bij te dragen aan sociale activiteiten, netwerken en evenementen. Initialis is geen belangenvereniging.

Over Initialis